background

Các thành viên

Công ty của chúng tôi được hình thành từ đội ngũ đa dạng các cá nhân gồm
hacker, developer, data scientists, ...
Mặc dù dưới đây chỉ là một phần trong số họ, nhưng chúng tôi luôn muốn nhấn mạnh rằng
bất kỳ ai ở FOSEC cũng đều có những câu chuyện thú vị
và đóng góp những kỹ năng rất đặc biệt